Skip to main content

SURVIVAL - HRA O PŘEŽITÍ

Letní pobytový tábor, kde si děti vyzkouší hru o přežití. Celý týden je zaměřen na přípravu přežití mimo civilizaci. Děti se naučí rozdělávat oheň bez sirek, stavět přístřešek z přírodních materiálů, ve kterém si vyzkouší přespat, rybařit a celý týden budou trávit v souladu s přírodními zákonitostmi a pravidly. Samozřejmě nebudou chybět tradiční táborové hry a děti si užijí spoustu legrace. V duchu s náplní survival bude každý den jedna perioda, zbylé periody budou zaměřené na zážitkové aktivity, celotáborovou hru a večerní periody budou věnovány tradičním táborákům, letnímu kinu nebo hrám a soutěžím.